banner met links Kook zelf in je eigen Kinderrestaurant Leuke extra's zoals een kinderkoksmuts of kookboek! Kies voor een leuk Kinderkookfeestje Aanmelden en Contact www.kindekoks.nl Wij Koken op ook op elke andere lokatie Kookles op maat High Tea Party Time!!! KLIK HIER voor de Aanbieding van de Maand PICKNICK bestellen

Algemene Voorwaarden & regels

ORANJE VOS, KvK Amsterdam, No. 34181636

•    Deelname aan een workshop, kookles of feestje is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers. Verder is iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

•    Het gebouw is toegankelijk voor licht gehandicapten, doch voorzieningen zijn niet aangepast. 

•    Wij raden aan om tijdens het koken een koksmuts, schort en schoenen te dragen en kleding met lange mouwen. Koksmutsen en schorten worden verstrekt, kleding en schoeisel dien je zelf mee te nemen.

•    De boeking is overdraagbaar mits ORANJE VOS hiervan vooraf op de hoogte is gebracht. Dus mocht je ziek zijn, dan mag iemand anders je feestje overnemen, daar doen we niet moeilijk over, als we het maar even weten!

•    Na overeengekomen omschrijving van diensten volgt een bevestiging via de e-mail met gedane afspraken. De boeking staat vast na het versturen van die bevestiging.

•    Na aanmelding volgt het toesturen van de bevestiging en de rekening.
Indien iets niet klopt in de bevestiging dan dient u dit zo spoedig mogelijk te vermelden aan om samen tot een juiste afspraak te komen.

•    Bij afzeggen van een kookles/feestje/koken op lokatie volgt tot 1 week voor de aanvangsdatum volledige restitutie indien vooraf is betaald. Afzeggen binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang kost u 25% van het bedrag dat het zou gaan kosten. Afzegging binne 48 uur kost u 50% van het bedrag dat het zou gaan kosten. Zonder afzegging of indien men op de dag zelf niet aanwezig is of op de dag zelf afzegt volgt geen restitutie. Wij hebben namelijk wel rekening gehouden met jouw wensen en tijd speciaal voor jou vrijgehouden of een pakket voor je samengesteld. Eventuele restitutie vindt plaats na aftrek van 15,- euro administratiekosten.

•    Indien u een boeking heeft gemaakt en er wordt afgezegd of u komt niet opdagen en u zou het verschuldigde bedrag op de dag zelf betalen, dan blijft u -ook na afzeggen- verplicht het verschuldigde bedrag of een deel daarvan (zie punt hierboven) te betalen.

•    Het kan voorkomen dat er door persoonlijke omstandigheden van de kookjuf, de afgesproken middag niet door kan gaan. Dan behoudt ORANJE VOS het recht voor het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen. (bijvoorbeeld door ziekte, overmacht of overlijden van familie of zo)

•    Indien ORANJE VOS genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan volgt volledige restitutie van vooruitbetaalde gelden.

•    Speciale goederen voor deelname, aangeschaft door een deelnemer of zijn/haar ouders/verzorgers worden niet vergoed door ORANJE VOS, ook niet indien een middag/dag niet doorgaat, door wat voor omstandigheden dan ook.

KINDERKOKS.NL ~ KOOKHANDEL.NL - Oranje Vos - Achterlaan 20 - 1027AK Zunderdorp (A'dam Landelijk Noord) - 020-4941306 - e-mail